Relatiegeschenken HomeDisclaimer

Disclaimer

Aan de inhoud op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van HiepHiepKado. Ons streven is om alle informatie actueel en betrouwbaar te houden. Ondanks deze aandacht is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolledigheden voorkomen in de inhoud. HiepHiepKado aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie en alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Wijzigingen in de inhoud kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

HiepHiepKado stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen. HiepHiepKado is op geen enkele mogelijke wijze verantwoordelijk alsook niet aansprakelijk voor geleden schade (als aanvulling, ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die eventueel zou kunnen voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Levering van onze relatiegeschenken geschiedt alleen onder onze Algemene Voorwaarden. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden door contact met ons op te nemen zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.